شرکت مهندسی کارسان

PersianEnglish
 
 
You are here:: Home
 
 

* طراحی وساخت انواع قالبهای صنعتی و قطعات Proto Type

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

طراحی وساخت شرکت با استفاده از کارشناسان  مجرب و امکانات پیشرفته  کامپیوتری و نرم افزارهای

Top Solid,Rapid Form,Mechanical Desktopخدمات ذیل

رابنا به درخواست صاحبان صنایع ارائه مینماید:  

1-تهیه نقشه های اجرائی قطعات صنعتی به صورت دو بعدی

2-مدل سازی قطعات صنعتی به صورت سه بعدی با کامپیوتر (پیاده نمودن ایده ذهنی شما بدون وجود قطعه خارجی به صورت سه بعدی و یا مدل سازی با استفاده از خروجی دیجیتایزر)

3-طراحی وساخت انواع قالب های صنعتی از قبیل:

قالب های سمبه و ماتریس اعم از برش، خم، کشش، فرم، پروگرسیو و ...

قالب های تزریق و پلاستی

قالب های دایکاست

4-طراحی جیک و فیکسچر

5-طراحی و نظارت بر ساخت قالب تا مرحله تولید

6-ساخت بسیاردقیق قطعات Proto Type