شرکت مهندسی کارسان

PersianEnglish
 
 
You are here:: Home
 
 

واحد طراحی و مهندسی معکوس

نامه الکترونیک چاپ PDF

طراحی و مهندسی معکوس شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و امکانات پیشرفته  کامپیوتری و نرم افزارهای

,Catia,Rapid Form,Mechanical Desktopخدمات ذیل رابه درخواست صاحبان صنایع ارائه مینماید:  

1-تهیه نقشه های اجرائی قطعات صنعتی به صورت دو بعدی 

2-مدل سازی قطعات صنعتی به صورت سه بعدی با کامپیوتر (پیاده نمودن ایده ذهنی شما بدون وجود قطعه خارجی به صورت سه بعدی و یا مدل سازی با استفاده از خروجی دیجیتایزر) 

3-طراحی وساخت انواع قالب های صنعتی از قبیل: 

قالب های سمبه و ماتریس اعم از برش، خم، کشش، فرم، پروگرسیو و ...

قالب های تزریق و پلاستیک

قالب های دایکاست

4-طراحی جیک و فیکسچر

5-طراحی و نظارت بر ساخت قالب تا مرحله تولید

6-طراحی وساخت بسیاردقیق قطعات Proto Type 

یادداشت یافت نشد.: ArticleID=0